Category Archives: Novosti

Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka

priredila: dr. Sanela Rošić-Ramić, spec. interne medicine Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka postaje zlatni standard u dijagnostici arterijske hipertenzije. Istraživanja pokazuju da kontinuirano mjerenje AT bolje korelira sa fatalnim  i nefatalnim kardiovaskularni događajima, bolje predviđa asimptomatska oštećenja ciljnih organa i bolje procjenjuju kardiovaskularni rizik kako u hipertoničara tako i u normotoničara. Uređaj za kontinuirano mjerenje arterijskog…
Više

Procjena ukupnog rizika za pojavu fatalnog kardiovaskularnog događaja

        Priredila: dr. Sanela Rošić-Ramić, spec.interne medicine Kardiovaskularna oboljenja (KVB) su vodeći uzrok prijevremene smrti u svijetu, skraćuju prosječni životni vijek čovjeka za 10 godina, te zauzimaju prvo mjesto među uzročnicima mortaliteta. U kardiovaskularnim bolestima posebno se ističe upravo koronarna bolest. Prema istraživanjima koja su rađena tokom posljednje dekade, smatra se da će broj oboljelih…
Više

Mjerenje arterijskog tlaka

  Priredila: Dr. Sanela Rošić-Ramić, spec. Interne medicine Mjerenje arterijskog tlaka / pritiska  je osnovna  pretraga u postavljanju dijagnoze,  ključna pri donošenju odluke o početku i načinu liječenja  te praćenju bolesnika. Pri mjerenju arterijskog  tlaka/ pritiska  u ordinaciji  potrebno je opustiti pacijenta,  otkloniti mu strah i nelagodu.  Potrebno je da ispitanik mirno sjedi (bez razgovora)…
Više

Arterijska hipertenzija: Tihi ubica

Za razliku od ostalih faktora rizika koji učestvuju u nastanku kardiovaskularnih oboljenja, arterijska hipertenzija zauzima posebno mjesto. Danas se zna da je arterijska hipertenzija jedan od najvažnijih zdrastvenih problema, ako ne i najvažniji, koji utječe na rano oboljevanje, invaliditet i mortalitet u populaciji odraslih.  Po svojoj učestalosti od 20-25% u populaciji odraslih, pored hiperholesterolemije, pušenja…
Više