Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka

priredila: dr. Sanela Rošić-Ramić, spec. interne medicine

Kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka postaje zlatni standard u dijagnostici arterijske hipertenzije. Istraživanja pokazuju da kontinuirano mjerenje AT bolje korelira sa fatalnim  i nefatalnim kardiovaskularni događajima, bolje predviđa asimptomatska oštećenja ciljnih organa i bolje procjenjuju kardiovaskularni rizik kako u hipertoničara tako i u normotoničara.

Uređaj za kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka postavlja se tako što se orukvica aparata postavlja na nedominantnu ruku i djeluje kao potpuno asimptomatski oscilometrijski uređaj koji registrira vrijednosti AT tokom 24 sata ili duže. Uređaj mjeri  vrijednosti  AT svakih 15-20 minuta tokom dana ,  odnosno  svakih  30 minuta tokom noći.  Ispitanik tokom mjerenja treba obavljati svoje svakodnevne aktivnosti, uključujući i lakše tjelesne aktivnosti ,  ali bi trebao izbjegavati naporne aktivnosti i držanje teških predmeta u ruci  na kojoj se mjeri AT.  U trenutku mjerenja potrebno je ispružiti i relaksirati ruku nakojoj se mjeri AT.

Prednosti kontinuiranog mjerenja AT su

  • Praćenje varijabilnosti AT
  • Noćne vrijednosti AT
  • Jutarnji skok AT
  • Prosječne vrijednosti AT
  • Procjena učinka liječenja hipertenzije ( reevaluacija neregulirane hipertenzije, procjena učinkovitosti novouvedene antihipertenzivne terapije na samo na srednje vrijednosti nego i na varijabilnost vrijednosti i dnevnu  krivulju)
  • Djagnostika hipertenzije bijelog mantila i maskirne hipertenzije

Kontinuirano mjerenje AT indicirano je i u osoba kojima praćenje AT pomoću samomjerača nije moguće zbog fizičkog ili psihičkog stanja ( kućno mjerenje im izaziva nelagodu, anksioznost, opsesivno ponašanje)

Uvijek je potrebno naglasiti da vrijednosti mjerenja neće biti tačne zbog tremora tokom  vožnje automobilom  ili tramvajem. Ograničenje za primjenu  ove metode je još i fibrilacija atrija, poremećaj srčanog ritma čija je učestalost u porastu.

Osobe koje zbog subjektivnih  ili objektivnih razloga ne podnose ili nisu kandidati za kontinuirano mjerenjeAT , prikladna zamjena može biti mjerenje AT samomjeračima u kućnim uslovima tokom sedam uzastopnh dana ( minimalno dva zapisa u jutarnjim satima i dva zapisa u večernjim satima – prije uzimanja terapije).