Mjerenje arterijskog tlaka

Mjerenje pritiska

 

Priredila: Dr. Sanela Rošić-Ramić, spec. Interne medicine

Mjerenje arterijskog tlaka / pritiska  je osnovna  pretraga u postavljanju dijagnoze,  ključna pri donošenju odluke o početku i načinu liječenja  te praćenju bolesnika.

Pri mjerenju arterijskog  tlaka/ pritiska  u ordinaciji  potrebno je opustiti pacijenta,  otkloniti mu strah i nelagodu.  Potrebno je da ispitanik mirno sjedi (bez razgovora) najmanje pet minuta, naslonjen leđima, mirno položenih nogu koje stopalima dodiruju pod, sa rukom položenom na podlogu stola u visini srca.  Pri prvom pregledu obavezno je mjeriti AT na obje ruke. Razlika u vrijednostima sistolnog tlaka  veća od 20 mmHg i/Ili razlika u  vrijednostima  dijastolnog  tlaka veća od 10 mmHg u više uzastopnih posjeta ordinaciji,  iziskuje potrebu daljih dijagnostičkih procedura u specijalističkoj ambulanti za hipertenziju.  Ako vrijednosti  AT na lijevoj i desnoj ruci pokazuje razliku manju od 20/ 10 mmHg, kao relevantna vrijednost uzima se  viša i sljedeći put se AT mjeri na toj ruci. Prema istraživanjima nema potvrđenog pravila o mjerenju AT na lijevoj ili desnoj ruci, dominantnoj ili nedominantnoj, ali se ne mjeri na ruci zahvaćenoj neurološkim deficitom ili na ruci  na kojoj je kreirana arterijskovenska fistula (npr. kod pacijenata na hemodijalizi).

 

Pogreške u položaju ispitanika mogu uticati na vrijednosti  arterijskog tlaka/ pritiska:

  • Sjedenje bez naslanjanja leđa – povišene vrijednosti dijastolnog tlaka za do 6 mm Hg.
  • Prekrižene noge – povišene vrijednosti sistolnog tlaka za 8-10 mmHg.
  • Neoslonjena ruka na podlogu – povišene vrijednosti tlaka za 8-10 mmHg.
  • Ruka iznad nivoa desne pretkomore – niže vrijednosti AT
  • Ruka ispod nivoa desne pretkomore – povišene vrijednosti
  • Prebrzo ispuhivanje balona pri mjerenju – niže vrijednosti sistolnog uz povišene vrijednosti dijastolnog tlaka.

Pogrešno dobivene rezulitate mjerenja arterijskog tlaka mogu dati i još neki  uzroci:

  • Obrok, konzumacija kafe ili alkohola neposredno prije mjerenja, izlaganje hladnoći, umor nakon fizičkog napora, pun mokraćni mjehur pri mjerenju.
  • Neadekvatan uređaj, nekalibriran uređaj.
  • Premala ili prevelika orukvica, orukvica postavljena preko odjeće,  paretična ruka.
  • Ispoljeno djelovanje „ bijelog mantila“, razgovor tokom  mjerenja, poremećen  sluh u osobe koja mjeri AT.

 

Da bi se izbjegao učinak „bijelog mantila“ i smanjila vjerovatnoća pogreške osobe koja mjeri ( npr. zbog sluha) predložene su : metoda mjerenja  uređajima za kontinuirano 24-satno mjerenje arterijskog tlaka, metoda  mjerenja samomjeračima za kućno mjerenje arterijskog tlaka,  te ako te metode nisu moguće, metoda mjerenja automatskim  oscilometrijskim uređajima.

U našoj Poliklinici FM imate mogućnost 24- satnog kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka