Upute za pacijente

docCilj anesteziološke pripreme jeste da pacijent pristupi operativnom zahvatu u što je moguće boljem stanju zdravlja, kako bi se što više smanjio rizik anestezije i operacije.

Prilikom pripreme za operaciju, potrebni su sljedeći nalazi:

 • laboratorijski nalazi, ne stariji od 30 dana (KKS, faktori koagulacije, minerali, ŠUK, urea i kreatinin)
 • EKG nalaz, ne stariji od 30 dana
 • RTG snimak pluća i srca, ne stariji od 6 mjeseci
 • internistički nalaz i mišljenje za operaciju
 • medicinska dokumentacija vezana za operaciju za koju se priprema
 • ranija medicinska dokumentacija

PREOPERATIVNI UNOS HRANE ZA ZDRAVE ODRASLE PACIJENTE

 • Dan prije operativnog zahvata lagana večera
 • Stopirati unos čvrste hrane 8 sati prije operacije
 • Čaša vode ili čaja može se popiti 2 sata prije uvoda u anesteziju
 • Žvakaća guma zabranjena na dan operacije

 POSTOPERATIVNI UNOS HRANE

 • 2 sata poslije operacije pacijent može piti čaj ili vodu, osim ako drugačije ne propiše nadležni ljekar
 • 8 sati nakon operacije dozvoljen je čaj, kafa bez mlijeka ili supa
 • Prvi dan nakon operacije normalna ishrana, osim ako drugačije ne propiše nadležni ljekar