prim.dr Mufid Lazović

specijalista opće hirurgije, traumatolog

traumatologija, ortopedija ,posebno povrede pelvisa , stopala, endoproteze i revizione proteze kuka i koljena, korekcija  deformiteta vanjskim fiksatorima.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

Medicinski fakultet, specijalizacija opće hirugije

STRUČNO USAVRŠAVANJE

  • Traumatološka klinika  KC Ljubljana,
  • Uniklinik  traumtologija Ulm Njemačka
  • Ortopedska bolnica Valdoltra Ankaran Slovenija

RADNO ISKUSTVO

Dvije godine ljekar u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Sarajevo,  38 godina hirurg KCU Sarajevo, zamjenik šefa Traumatološke klinike, zamjenik šefa Klinike za ortopediju i traumtologiju, šef Centralne sterilizacije i epidemiloške službe KCU Sarajevo.

TEČAJEVI, SIMPOZIJI, KONGRESI

  • Tečajevi endoproteze i revizione proteze kuka i koljena Stolzalpe Austrija, Ortopedska klinika Firenza,  Ortopedska klinika Univerziteta Hacetepe Ankara, Master kurs  ostesinteze Davos Švicarska, Hanover, ozljede zdjelice Ljubljana.
  • Svjetski kongresi ortopeda i traumtologa SICOT Sideny, Istambul, Evropski kongresi ortopeda i traumtologa EFORT Nica, Firenza, Istambul, Madrid, Evropski kongresi traumatologa Hanover, Ljubljana, Beč

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA

  • Udruženje hirurga BiH
  • Udruženje traumatologa BiH
  • Svjetsko udruženje ortopeda i traumtologa SICOT

NAGRADE

  • KCU Sarajevo Priznanje za unapređenje hirurških disciplina,
  • Kantonalno ministarstvo zadravstva Sarajevo Zahvalnica za razvoj zdravstava u Kantonu Sarajevo.