Akademik prof.dr. Vjekoslav Gerc

specijalista interne medicine, subspecijalista hipertenziolog


internista, kardiolog, hipertenziolog i lipidolog (ekspert za poremećen metabolizam holesterola); prevashodni fokus djelovanja, publikacija i naučnih radova je hipertenzija

Rođen je 20. jula 1941. godine u Sarajevu. 

PODRUČJE DJELOVANJA/INTERESOVANJA

internista, kardiolog, hipertenziolog i lipidolog (ekspert za poremećen metabolizam holesterola); prevashodni fokus djelovanja, publikacija i naučnih radova je hipertenzija

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

 • 1966 - Medicinski fakultet, Sarajevo
 • 1973 - Specijalistički ispit iz interne medicine
 • 1976 - Asistent na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakultetu u Sarajevu
 • 1981 - Magistarski rad ''Inhibitori simpatikusa metildopa i klonidin u poređenju s beta blokatorima propranolol i pindolol u liječenju esencijalne hipertenzije'' - Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • 1986 – 2006 – predavač na postdiplomskom studiju iz kardiologije
 • 1987 - Doktorska disertacija ''Izbor antihipertenzivanih lijekova u liječenju esencijalne hipertenzije u ovisnosti od lipidnog statusa'' - Medicinski fakulteti Univerziteta u Sarajevu
 • 1989 - Docenta za predmet Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
 • 2001 - Odgovorni nastavnik na Visokoj zdravstvenoj školi
 • 2002 -  Profesora za predmet Interna medicina

STRUČNO I NAUČNO USAVRŠAVANJE

Nakon položenog internističkog ispita bio je na usavršavanju na klinikama u Briselu, Cirihu, Ženevi, Milanu, Bordou, Parizu, Lozani.

RADNO ISKUSTVO

Karijeru je započeo na Klinici za bolesti srca i reumatizam  1967. godine, gdje će provesti  cijeli  svoj radni vijek, sa izuzetkom perioda, kada je bio na daljnjim usavršavanjima na nizu prestižnih klinika i instituta za hipertenziju.

Od 1976, kada je izabran za asistenta na katedri za Internu medicinu, potom kao docent i profesor, dr. Gerc posvećuje izuzetnu pažnju edukaciji studenata medicine, specijalizanata i specijalista iz interne medicine kako kroz predavanja, praktične vježbe, tako i u svojstvu mentora magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Umirovljen 2006. Godine.

KLINIČKE STUDIJE i/ili NAUČNI PROJEKTI

Prof. dr. Gerc realizovao je niz velikih internacionalnih, multicentričnih, randomiziranih studija u kojima je bio glavni istraživač, a koje su bile posvećene antihipertenzivnim lijekovima i to:

kaptopril, lisinopril, trandolapril, ramipril, cilazapril, amlodipin, verapamil, 

karvedilol, bisoprolol, oksprenolol, pindolol, propranolol, nebivolol, olmesartan

valsartan, losartan, irbesartan, torasemid, prasozin,  doxazosin, exforge, votum, itd.

Rezultati tih studija prezentirani su na simpozijumima i kongresima koji su bili posvećeni hipertenziji, a objavljeni su u strukovnih časopisima.

INSTRUKCIJSKI TEČAJEVI, SIMPOZIJI, KONGRESI

Prof. dr. Gerc učestvovao je u nizu simpozijuma i kongresa, i to u: Briselu, Ženevi, Lozani, Cirihu, Montreu, Frankfurtu, Beču, Parizu, Barceloni, Milanu, Bordou, Londonu, Zagrebu, Splitu, Beogradu, Skoplju, Ljubljani, Bledu, Novom Sadu.

Period od 1993. do 1998. proveo je u Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Division  d'hypertension, Lozani, jednom od najznačajnijih instituta za hipertenziju u svijetu kod najvećih eskperata za hipertenziju,  pod vodstvom čuvenoga  profesora H. R. Brunnera.

Dr. Gerc je učestvovao na svim kongresima Udruženja kardiologa BiH s uvodnim predavanjima  o hipertenziji, tipa State of the Art, odnosno Position Paper. Osim toga, održao je niz predavanja o hipertenziji u sklopu drugih simpozijuma i kongresa, kako u zemlji tako i inozemstvu.

ČLANSTVO U STRUKOVNIM UDRUŽENJIMA

 • Kardiološko udruženje Bosne i Hercegovine
 • Izvršni odbor Kardiološkog udruženja Bosne i Hercegovine
 • Predsjedništvo Udruženje kardiologa Jugoslavije (1987-1992 godine)
 • Potpredsjednik Organizacionog odbora 2. kongresa kardiologa i angiologa BiH koji se održao u Sarajevu 2001,  potom član Organizacionog odbora V kongresa kardiologa BiH, Sarajevo 2010.
 • European Society of Cardiology
 • International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy
 • International Society of Hypertension
 • European Society of Hypertension
 • Radna grupa za WHO - “Adherence to Therapy”
 • Predsjednik Radne grupe za hipertenziju BiH  
 • Član Medicinske akademije Bosne i Hercegovine
 • Član Redakcijskog odbora časopisa Medicinski Žurnal i Medicinski arhiv

PUBLIKACIJE

Objavio je radove u sljedećim časopisima:

 • Blood Pressure Monitoring,
 • European Heart Journal,
 • Bosnian Journal of Basic Medical Sciences,
 • Hypertension,  
 • Kardiologija,
 • LiječničkiVjesnik,
 • MedicinskiArhiv,
 • MedicinskiPregled,
 • Praxis,  
 • SchweizerischeMedizinischeWochenschrift,
 • Journal of Hypertension,

Knjige i poglavlja u knjigama:

 • Treatment of Borderline Hypertension with Propranolol. In : Thurm RH (ed). Essential Hypertension. Chicago : Year Book Medical Publishers, 1999;
 • Antagonisti angiotenzina II : nove mogućnosti i perspektive u liječenju hipertenzije i drugih kardiovaskularnih oboljenja. Sarajevo : Müller, 2001;
 • Adherence to Long Term Therapies, Evidence for Action (koautor). Geneva, World Health Organization, 2003;
 • Vodič za arterijsku hipertenziju.  Sarajevo, 2005;
 • Vodič za arterijsku hipertenziju, 2. izd.  Sarajevo, 2007;
 • Vodič za hronično srčano popuštanje (koautor). Sarajevo, 2007;
 • Vodič za akutni koronarni sindrom bez elevacije ST segmenta (koautor). Sarajevo, 2005;
 • Arterijska hipertenzija. U: Kardiologija. Tuzla, PrintCom, 2006;
 • Visoki krvni pritisak i način življenja. Sarajevo, 1983;
 • 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC).  (koautor), European Heart Journal, 2013;
 • Porednavedenihautorskihradova, dr. Gercjerecenziraonizknjigai članaka iz oblasti hipertenzije i kardiologije.